Translation Services – Gwasanaethau Cyfieithu

Proud to be a bilingual company, we’re passionate about supporting our clients in maintaining a fully bilingual service.

 

Working with a range of clients from Swansea and Bangor Universities, through to Welsh Government, we have capacity to translate copy for:

  • Email Marketing
  • Direct Mail
  • Websites

If you are looking for Welsh copy for any of your marketing collateral, please contact us on 01443 440080.

Rydym yn falch o fod yn gwmni dwyieithog, ac yn frwdfrydig am gefnogi ein cwsmeriaid wrth gynnal gwasanaeth dwyieithog llawn.

 

Rydym yn gweithio gydag amryw gwsmeriaid, o Brifysgolion Abertawe a Bangor i Lywodraeth Cymru. Rydym yn gallu cyfieithu ar gyfer:

  • Marchnata Ebyst
  • Postio Uniongyrchol
  • Gwefannau

Os hoffech gyfieithiadau Cymraeg o’ch deunydd marchnata, ffoniwch ni ar 01443 440080.