Bilingual Campaigns

Fresh Flow has the capacity to work in both Welsh and English. Where necessary, we produce fully bilingual client profiles to ensure all calling is done by a competent and well-informed Fresh Flow employee.

Where the campaign is not solely through the medium of Welsh, the language selected will be based on what will be best received by the prospect.

We are comfortable and competent to deliver our full service offering through the medium of Welsh and are proud to be a bilingual company! We run numerous ongoing bilingual research, direct marketing, telemarketing and telesales campaigns, having native language speakers covering these projects.

Call us today to book your free marketing audit
01443 440080

Mae Fresh Flow yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Yn ôl yr eisiau, rydym yn darparu proffiliau cwsmeriaid dwyieithog llawn er mwyn sicrhau bod yr holl ffonio yn cael ei gyflawni gan aelod cymwys a hyddysg o staff Fresh Flow.

Mewn achosion lle nad yw’r ymgyrch drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, bydd yr iaith yn cael ei dewis yn ôl yr hyn a gaiff groeso da gan y cwsmer.

Rydym yn gymwys ac yn hyderus wrth gyflawni’n gwasanaethau llawn drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn falch o fod yn gwmni dwyieithog! Rydym yn cyfarwyddo ymgyrchoedd dwyieithog niferus ym meysydd ymchwil, marchnata uniongyrchol, telefarchnata, a thelewerthu, gyda siaradwyr iaith gyntaf yn gweithio ar y prosiectau hyn.

Os hoffech wasanaeth Cymraeg, ffoniwch ni ar 01443 440080.